Copywriting

In het schrijven van teksten voor welk medium dan ook is het de kunst de kern te raken met een passende en opvallende uitstraling in woord en beeld, zowel op papier met een opvallende flyer of brochure als online via website of mailing.

Belangrijk is kernboodschap weer te geven, het wie, wat, waar, wanneer, waarom en hoe, antwoorden op belangrijke vragen of een overzicht van de belangrijkste producten en of diensten.

  • Kernachtig;
  • Boodschap in een oogopslag duidelijk;
  • Weinig ballast;
  • Kort en krachtig;
  • Gebruik van de juiste zoekwoorden (web);
  • Koppen die aanspreken;
  • Up-to-date zijn;
  • Een aanzet tot actie geven.