Redactie

De artikelen die ik schrijf voor krant, magazine, website of nieuwsbrief zijn veelal op basis van interviews. Vaak lever ik daarbij een passende foto. De passie en persoonlijke drijfveren van mensen spreken mij aan, wat ze ook doen, of het nu een speciale verzameling is, het organiseren van een evenement of hun vrijwilligerswerk. Altijd breng ik het verhaal met de meeste zorgvuldigheid, in een logische opbouw, vorm, inhoud en context.

Digitaal

Al sinds de start van mijn eigen schrijfbureau schrijf teksten voor websites en daaraan gekoppelde nieuwsbrieven. Eerst in combinatie met HTML, later via CMS en tegenwoordig veel in WordPress, van eenvoudige websites tot de meer complexe. Ik richt in en houd bij. Voorbeelden zijn:

Op papier

Veelal schrijf ik inhoudelijk zelf voor boeken of speciale magazines of ik kever een (eind)redactionele bijdrage, dus zowel inhoudelijk als redactioneel. Enkele voorbeelden:

  • Magazine Groene Hart Leven;
  • Woerden IntoBusiness (nu OnderNamen);
  • Boek over de Broekermolen;
  • Boek Paradijs in de Stad over het Bredius,